english
 English

русский
 

מהות התהליך

ניתוח לתיקון פזילה נועד לאפשר לשתי העיניים להיות ישרות ולראות את אותה תמונה

דבר זה יאפשר למרכז הראיה במוח להתפתח כראוי בצד העין הפוזלת ולמנוע התפתחות עין עצלה.

ישנם עשרות רבות של סוגי פזילה. תנועות העיניים מבוצעות על ידי 6 שרירים חיצוניים לכל עין.
זאת אומרת סה"כ 12 שרירים.

בזמן הניתוח מחזקים או מחלישים את השרירים על מנת ליצור איזון מחדש בין שתי העיניים.
הניתוח הינו חוץ-עיניי.

הגישה לשרירים והטיפול בהם נעשה על ידי חיתוך במספרי ניתוח מיוחדות.

תפירת השרירים למקומם החדש נעשית עם מחטים וחוטים עדינים שתוכננו לאפשר עגינה בטוחה של קצה השריר לדופן העין, לובן העין.

התפרים יכולים להיות נמסים או קבועים לפי החלטת המנתח התלוייה בסוג ניתוח הפזילה.